סוואמי פרטיאגאטמננדה סרסוותי

סוואמי פרטיאגאטמננדה  סרסוותי הינו מורה לודנטה משנת 2013. בשנת 2006 פגש את הגורו שלו, בודהטמננדה סרסוותי, בפושקר שבהודו, ולמד לרגליו במשך 4 שנים. בסוף 2009 נסע ללמוד באשראם ארשה וידיה גורוקולם, לרגליו של הגורו של הגורו, סוואמי פוג′יה דיאננדה סרסוותי, בהודו. שם שהה ולמד במשך 3.5 שנים. בתום תקופת הלימוד נשלח על ידי סוואמי דיאננדה ללמד ודנטה בארץ, ומאז הוא מלמד לצד הגורו שלו, סוואמי בודהטמננדג′י.

סוואמי פרטיאגאטמננדה לימד ומלמד טקסטים רבים מאד, מטקסטים של מבוא ועד לימוד מעמיק של אופנישדות, לימוד מדויק ונאמן למסורת הלימוד של ודנטה, כפי שנערכה במהלך אלפי השנים האחרונות בהודו.

סוואמי פרטיאגאטמננדה גם מלמד את תלמידיו צ′אנטינג של טקסטים מקוריים, מסוגים שונים, ובכך מביא לארץ דרך תרגול נדירה ברמת הדיוק והאותנטיות. בנוסף התמחה בהודו בעריכת טקסי פוג′ה לפי מיטב המסורת הברהמינית, שנערכים באשראם ארשה גניאנם מדי פעם.